Praktiske oplysninger

  • Thorsted Frimenighed er ikke en lukket kreds. Man er velkommen til at deltage i gudstjenester, selvom man ikke er medlem.
  • Ønskes der yderligere oplysninger eller medlemskab, kan det ske ved henvendelse til bestyrelsen.
  • I stedet for kirkeskat betales bidrag til menigheden. Bidrag er ifølge gældende skattelov fradragsberettiget.

Frimenighedens bestyrelse

Formand
Grethe Kirk
Åvænget 4 7700
7700 Thisted grethekirk@icloud.com
Mobil nr. 4010 0778

Næstformand
Margit J. Kahr
Tvorupvej 17
7700 Thisted 
kahr@nypost.dk
Mobil nr.: 20228230

Kasserer
Kirsten Bjerregaard
Lars Kjærs Vej 20
7700 Thisted
kisser@kinesiologi.dk
Mobil nr. 3031 8043

Referent 
Karen Marie Skaarup
Skaarupvej 5
7700 Thisted
kmskaarup@gmail.com
Mobil nr. 2215 7624

Menig medlem
Lis Skaarup
Branddamsvej 6
7700 Thisted 
skaarup.fink@gmail.com 
Mobil nr. 6128 4040