Præstegang

Thorsted Frimenighed tilbyder præstegang på Thorsted Friskole. Der er ugentlig undervisning fra september til afslutningen det følgende forår på Kr. Himmelfartsdag. 

Indholdet i undervisningen er den samme som den konfirmandundervisning, der kendes i resten af Folkekirken. Dog lægger menigheden vægt på, at afslutningen ikke betegnes som konfirmation.

Præsten holder her en tale til præstebørnene, og der er ikke håndspålæggelse ved alteret men almindelig altergang, hvor præstebørnene deltager sammen med forældre og den øvrige menighed.

Det tilstræbes, at børnene får små opgaver til nogle af vinterens gudstjenester og på den måde bliver fortrolige med kirkens liv.