Thorsted Frimenighed

I dag er der knap 100 medlemmer. Frimenigheden er styret af folk selv på demokratisk vis. Der er en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Thorsted Frimenighed har stærke traditioner, og der findes et stort engagement og et godt fællesskab.

Der holdes gudstjeneste hver anden søndag. Udover et efterårsmøde, som hvert år holdes den sidste lørdag i oktober, arrangeres der foredrag, sangaftener, studiekredse, koncerter, mm.

Peter Haandsbæk Jensen er præst i Thorsted Frimenighed. Han kan kontaktes på mail: plutovej@gmail.com