Thorsted Frimenighed

I dag er der knap 100 medlemmer. Frimenigheden er styret af folk selv på demokratisk vis. Der er en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Thorsted Frimenighed har stærke traditioner, og der findes et stort engagement og et godt fællesskab.

Der holdes gudstjeneste hver anden søndag. Udover et efterårsmøde, som hvert år holdes den sidste lørdag i oktober, arrangeres der foredrag, sangaftener, studiekredse, koncerter, mm.

Fra 2009 til 2017 var præst Peter Haandsbæk Jensen fastansat frimenighedspræst. Ved hans ansættelse som valgmenighedspræst i Klim og Vesløs Valgmenighed, havde han af kirkeministeriet ikke tilladelse til også at være ansat i en frimenighed, så derfor måtte han opsige sin stilling.

Thorsted Frimenighed benytter sig pt. af præstevikarer.