Hvad står Thorsted Frimenighed for?

Thorsted Frimenighed har sin rod i den grundtvigske tradition og bygger på Grundtvigs menneskesyn og livsforståelse.

Thorsted Frimenighed er en gammel menighed, som blev oprettet i 1883 af en gruppe forældre, der i 1873 havde startet en Grundtvig-Koldsk friskole. Men først i 1906 byggede menighedens medlemmer den røde kirke ved siden af friskolen. Thorsted Frimenighed har sin rod i den grundtvigske tradition og bygger på Grundtvigs menneskesyn og livsforståelse. En frimenighed er uafhængig af Folkekirken. Thorsted Frimenighed følger i øvrigt den danske folkekirkes ritualer og traditioner.

Grundtvig sagde: “Menneske først, kristen så.” Det er det centrale i den grundtvigske ånd. At føle sig set og værdsat som menneske er afgørende.

Vi har tradition for, at trosbekendelsen siges fra prædikestolen, hvorefter vi i fællesskab synger det 4. vers af Grundtvigs salme ”O kristelighed”. Dette vers, ”O vidundertro, du slår over dybet din gyngende bro” skildrer, hvad tro er. Tro er ikke at støtte en bestemt lære men en måde at leve på. Tro er tillid. Tillid til det, der er større end os, som vi ikke kan begribe, og som vi kalder ”Gud”. Tro er tillid til, at denne usynlige Gud, der har skabt os, elsker os betingelsesløst og møder os i dåb og nadver.

Det er en sådan tillid, der gør os til levende mennesker her og nu. I troen skabes broen ”fra dødningehjem til de levendes land”, som det hedder i salmeverset.